dr Mikołaj Smykowski

Etnograf, antropolog. Doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik seminarium doktorskiego Global Education Outreach Program Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przygotowuje pracę doktorską zatytułowaną Ekologie Zagłady. Autor artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych dotyczących materialności Zagłady i krajobrazów byłych obozów Stutthof w Sztutowie i Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.