dr Łukasz Posłuszny

Doktor, filozof, polonista i socjolog. W Ośrodku od 2016 roku. Jego zainteresowania koncentrują się w obszarze badań nad pamięcią i Zagładą, ze szczególnym naciskiem na socjologię przedmiotów i codzienności, a także studiów miejskich, nad pejzażem dźwiękowym oraz materialnością. Autor wielu artykułów poświęconych problematyce pamięci i Zagłady oraz dwóch książek Przestrzenne formy upamiętniania Zagłady(2014) oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych (2012).


Kontakt: posluk@amu.edu.pl