mgr Aleksandra Janus

Muzeolożka, antropolożka, współautorka inicjatywy Laboratorium muzeum oraz grupy badawczej Kierunek zwiedzania, kierowniczka merytoryczna Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym. Redaktorka książki Laboratorium muzeum. Społeczność, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ przygotowuje rozprawę doktorską na temat doświadczenia zwiedzających w muzeach historycznych poświęconych II wojnie światowej stosujących strategie ekspozycyjne bazujące na scenografii i spektaklu.