dr Katarzyna Suszkiewicz

Europeistka i edukatorka kulturowa. Zajmuje się relacjami polsko-żydowskimi i polsko-izraelskimi, przygotowuje rozprawę poświęconą problematyce Holokaustu w historii politycznej Izraela. W Ośrodku od 2016 roku. Stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polish Israeli Youth Encounters, edycja 2009/2010), uczestniczka seminarium dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (2010), finalistka Konkursu imienia Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu (2009). Współpracuje z Centrum Badań Holokaustu UJ oraz Miami Dade College Summer Institute.